Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz studia podyplomowe w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uprawniającego do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies.

Podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, przeszłam ścieżkę specjalizacyjną kursów doskonalących z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Doskonaląc warsztat pracy, biorę udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych.

Doświadczenie zdobywałam podczas staży klinicznych na dziennym oddziale psychiatrycznym, w poradni zdrowia psychicznego i w przyszpitalnej poradni psychiatrycznej w Poznaniu i Warszawie oraz pracy w gabinecie prywatnym. Zajmuję się psychoterapią krótko- i długoterminową osób, które doświadczają trudności związanych z zaburzeniami lękowymi (napady paniki, lęk społeczny, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami afektywnymi (depresja, obniżony nastrój), problemów w sferze seksualności oraz trudności w relacjach. W pracy terapeutycznej kieruję się rzetelnością, profesjonalizmem i etyką zawodową. Cenię sobie indywidualne podejście do problemu pacjenta/klienta oraz relację terapeutyczną opartą na empatii i zaangażowaniu. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Współpracuję z lekarzem psychiatrą. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów-dydaktyków PTTPiB.